ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ