รูป
admin website
ที่อยู่:
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เลขที่ 417 ม.1
อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41160
ไทย
โทรศัพท์:
042-282133
โทรสาร:
042-281538
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
042-282133
https://www.facebook.com/banphue.bec
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก