วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุ