วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 18 สิงหาคม 2560