วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การนำเสนอโครงงานนักเรียน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดชุดรีไซเคิล และการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 18 สิงหาคม 2560