วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 5 แห่ง จากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี 15 สิงหาคม 2560