ด้วย  อวท.วก.บ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ได้ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้งผู้นำ อวท.วก.บ้านผือ) ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  29  สิงหาคม 2560