วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือได้จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสีประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ