วก.บ้านผือ จัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันคริสต์มาส ณ หอประชุม วก.บ้านผือ 26 ธ.ค.2560