วก.บ้านผือ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา วก.บ้านผือ 27-28 ธ.ค.2560