วก.บ้านผือ รับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วก.บ้านผือ 24/01/2561