วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑