ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ BEC Robec
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภท นวัตกรรมหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อกลคนพิการ
(HAND-ARM ROBOT)