พิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2561