พิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561