โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
หน่วยงานพระราชทานและประชาชนจิตอาสา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี