วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสุพล แถมเงินได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่งชาติ