โครงการ Day Camp และประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑