ด้วยรักและผูกพัน รองผู้อำนวยการป้ายแดง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ