โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนภายในสถานศึกษา ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ หอประชุม วก.บ้านผือ 21/12/2561