วก.บ้านผือ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านถัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.2561 ณ สนามกีฬา วก.บ้านผือ