วก.บ้านผือ จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 และทำบุญอาคารใหม่ ณ อาคารโรงฝึกงาน 4,000 ตร.ม. 27/12/2561