โครงการเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือน OPEN HOUSE และมหกรรม 108 อาชีพ วันที่ 24 มกราคม 2562