วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ดำเนินการรับลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม วก.บ้านผือ