วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วก.บ้านผือ ณ หอประชุมชั้น4 อาคาร 9 วันที่ 23/05/2562