วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย การป้องกันยาเสพติด การทะเลาะวิวาทและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโดยวิทยากร พ.ต.ท. สมภาร ขันเงิน สวป.สภ.บ้านผือ ณ อาคารอเนกประสงค์ วก.บ้านผือ 28/05/2562