วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคคลากรอาชีวศึกษา จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการหารอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ @ ณ วัดอภิญญาเทศกิจธรรม (วัดนาหลวง)อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี