วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ดำเนินการจัดการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล แถมเงิน เป็นประธานในพิธี @สนามกีฬาตะกร้อ วก.บ้านผือ 25/06/2562