วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานฯให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุม อาคาร 9 วก.บ้านผือ 05/07/2562