วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กองลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้าย “วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.” ณ อาคารอเนกประสงค์ วก.บ้านผือ 05/07/2562