วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย “ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม อาคาร 1 วก.บ้านผือ 05/07/2562