วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา แกนนำสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ 10/07/2562