วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่แกนนำสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ 11/07/2562