วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการและคณะวิทยากร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา แกนนำสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ 12/07/2562