แผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ วก.บ้านผือ จัดพิธีตักบาตรทำบุญและเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาแผนกวิชา ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคาร 9 วก.บ้านผือ 12/07/2562