วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 วก.บ้านผือ 04/12/2562