วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ Christmas day&Happy new year 2020 ณ อาคารหอประชุม วก.บ้านผือ 13/12/2562