วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2562