วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “BEC GAME”ระหว่างวันที่ 25-26/12/2562 ณ สนามกีฬา วก.บ้านผือ