วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รับการประเมินคุณภาพกองลูกเสือสิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ 06/01/2563