วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” ประธานในพิธี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นาอำเภอบ้านผือ ณ สนามกีฬาเทศบาลบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 11/01/2563