วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน รับการนิเทศสถานศึกษาคุณธรรม จากมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วก.บ้านผือ 13/01/2563