วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิ โดยน้อมนำหลักคำสอน และวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการปลุกกระแสการปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ รวมถึงเพื่อใช้การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางให้เกิดความสงบภายในใจ แผ่ขยายให้เกิดสันติภาพในสังคม ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก