วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดยนายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและครู จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 07/02/2563