วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดพิธีปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และพิธีมอบเครื่องหมายประจำตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ