วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมจัดโครงการอบรมและปฏิบัติการจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมืออนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ให้กับบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ