วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ และคณะครู จัดทำอุปกรณ์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า Covid - 19 โดยจัดทำเคาเตอร์คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 5 ชุด มอบให้กับโรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อใช้ป้องกันการการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ