วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ นำโดย ผอ.สุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ ให้กับคณะครูทุกคน ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วก.บ้านผือ