วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 มอบเงินเรียนฟรี 15 ปี ให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเช้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   ภาคบ่ายแผนกวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ ณ อาคารอเนกประสงค์