วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ณ วก.บ้านผือ 16/07/2563