วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกรามิน แสงประดิษฐ์ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต. และครูสายสุรีย์ คุ้มไพฑูรย์ ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ วก.บ้านผือ ณ หอประชุม วก.บ้านผือ 16/07/2563